top of page

חשוב שתדעו

אם אתם סובלים מחרדה בעקבות "פעולת איבה", כלומר פעולה מלחמתית או פעולות איבה וטרור, יתכן ואתם זכאים לסיוע נפשי מטעם המוסד לביטוח לאומי. 

הסיוע ניתן באופן מקוון או באמצעות מרכזי החוסן והמרכזים לטיפול בחרדה, ללא עלות וללא צורך בהגשת תביעה.

הנכם מוזמנים לממש את זכאותכם ולהיעזר בהפניות הבאות כדי לאתר מענים העומדים לרשותכם על ידי גורמי הטיפול הרשמיים.

bottom of page